Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Tân Chánh A - Phường 2
Quy định về định mức giáo viên và số lượng học sinh/lớp
Ngày đăng: 12-12-2023
GD&TĐ - Độc giả Trương Thị Minh hỏi quy định về định mức giáo viên và số lượng học sinh/lớp.

GD&TĐ - Độc giả Trương Thị Minh hỏi quy định về định mức giáo viên và số lượng học sinh/lớp.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Xin hỏi, quy định về định mức giáo viên và số lượng học sinh/lớp được áp dụng như thế nào? Trương Thị Minh (truongminh***@gmail.com)

* Trả lời:

Ngày 30/10/2023, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT “Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập”. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2023.

Tại Điều 3 Thông tư trên quy định, về chia vùng để tính định mức giáo viên như sau: Vùng 1 gồm các xã khu vực II, khu vực III theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ.

Vùng 2 gồm các xã khu vực I (trừ các phường, thị trấn) theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vùng 3 gồm các phường, thị trấn thuộc khu vực I theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các xã, phường, thị trấn còn lại.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư trên quy định, số lượng học sinh/lớp theo vùng để làm căn cứ giao hoặc phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

Vùng 1: Bình quân 25 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Vùng 2: Bình quân 30 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 40 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Vùng 3: Bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 45 học sinh/lớp đối với cấp THCS, THPT. Số lượng học sinh/lớp của trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT chuyên thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động.

Đối với những trường hợp đặc biệt mà phải bố trí số lượng học sinh/lớp thấp hơn hoặc cao hơn so với mức bình quân theo vùng quy định tại Khoản 2 Điều này thì UBND cấp tỉnh quyết định định mức số lượng học sinh/lớp phù hợp với thực tế.

nguồn: https://giaoducthoidai.vn/quy-dinh-ve-dinh-muc-giao-vien-va-so-luong-hoc-sinhlop-post664434.html

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN CHÁNH A - PHƯỜNG 2

Địa chỉ: Tân Chánh A, Phường 2, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.899.37  - Email: thtanchanha.nn@soctrang.edu.vn