Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Tân Chánh A - Phường 2
Từ năm học 2023-2024, GV xét chiến sĩ thi đua cơ sở không khống chế tỷ lệ 15%?
Ngày đăng: 10-04-2024
Từ năm học 2023-2024, GV xét chiến sĩ thi đua cơ sở không khống chế tỷ lệ 15%?

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, việc xét danh hiệu thi đua “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” không cần bắt buộc phải có sáng kiến kinh nghiệm được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng tình, hoan nghênh.

Giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông sẽ xét thi đua vào thời điểm cuối tháng 5/2024, thời điểm Luật Thi đua, khen thưởng 2022 đã có hiệu lực và Nghị định Số: 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng cũng có hiệu lực (Nghị định 98 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024).

Nên, việc xét thi đua trong đó có danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm học 2023-2024 bắt buộc phải thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và Nghị định 98/2023/NĐ-CP, trong đó có quy định quan trọng được mọi người quan tâm là không bắt buộc có sáng kiến kinh nghiệm khi xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cũng như không có quy định khống chế tỷ lệ % giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở như những năm học trước đây.

tuyenquan.dcs.vn.gif
Ảnh minh họa tuyenquan.dcs.vn

Chưa có quy định khống chế tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 15% số người đạt lao động tiên tiến

Trước đây, căn cứ Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định tỷ lệ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua như sau: “Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Như vậy, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 15% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Ví dụ, nếu cơ sở giáo dục có 40 giáo viên được xét đạt danh hiệu lao động tiên tiến thì tối đa được 15% trong 40 người tức tối đa 6 người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Nhưng năm học này, việc xét thi đua thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và Nghị định 98/2023/NĐ-CP, người viết chưa tìm thấy quy định khống chế tỷ lệ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua không quá 15% người đạt danh hiệu tiên tiến.

Cụ thể, tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 quy định về Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” như sau:

“Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

1. Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.”

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 chỉ quy định tỷ lệ % trong xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ và bãi bỏ quy định tỷ lệ 15% đối với chiến sĩ thi đua cơ sở để đảm bảo nguyên tắc thi đua, khen thưởng “thành tích đến đâu, khen thưởng đến đấy”.

Và, tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 98/2023/NĐ-CP nêu:

“Nghị định này quy định chi tiết thi hành khoản 5 Điều 11; khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 14; khoản 4 Điều 25; khoản 7 Điều 34; khoản 6 Điều 35; khoản 5 Điều 36; khoản 5 Điều 37; khoản 5 Điều 38; khoản 4 Điều 39; khoản 4 Điều 40; khoản 4 Điều 41; khoản 7 Điều 42; khoản 7 Điều 43; khoản 7 Điều 44; khoản 3 Điều 45; khoản 3 Điều 46; khoản 3 Điều 47; khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 53; khoản 5 Điều 79; khoản 3 Điều 81; khoản 3 Điều 82; khoản 7 Điều 83; khoản 7 Điều 84; khoản 2 Điều 85; khoản 5 Điều 90; khoản 9 Điều 93 của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi chung là Nghị định).”

Nghị định 98/2023/NĐ-CP không có quy định thi hành điều 23 quy định về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của Luật Thi đua, khen thưởng 2022, nên việc xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở sẽ căn cứ vào Điều 23 của Luật Thi đua, khen thưởng 2022 để thực hiện.

Tức, là sẽ không có việc khống chế % tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở như trước đây, điều này sẽ mở rộng đối tượng giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Năm học 2023-2024, số giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua sẽ cao hơn

Theo Điều 23 danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở khi đạt 2 tiêu chuẩn

Một là, bắt buộc giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Hai là, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu (gọi chung là sáng kiến kinh nghiệm).

Chỉ riêng việc đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện theo Nghị định số 48/2023/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/ 8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng, tức giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 20% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc đánh giá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn vì khống chế tỷ lệ không quá 20%.

Trong số 20% giáo viên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu đạt danh hiệu lao động tiên tiến (gần như đương nhiên đạt) sẽ được xếp danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bên cạnh đó, những giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nếu đạt sáng kiến được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, công nhận cũng sẽ được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Do không có khống chế tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở nên danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở là tổng những giáo viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt sáng kiến.

Ví dụ, tại một cơ sở giáo dục có 40 giáo viên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, sẽ có tối đa 20% trong số 40 người tức tối đa 8 người được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 8 giáo viên này có thể xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bên cạnh đó, nếu đơn vị đó, có 5 người ngoài 8 người được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận đạt hiệu quả, 5 giáo viên này cũng có thể được xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Như vậy, đơn vị này có 40 người được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng có khả năng đến 13 người được xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, cao hơn nhiều so với quy định trước đây.

Từ năm học này, số lượng giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở sẽ có thể tăng cao hơn so với những năm trước đây, tiêu chí sáng kiến đạt cũng là tiêu chí quan trọng trong xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN CHÁNH A - PHƯỜNG 2

Địa chỉ: Tân Chánh A, Phường 2, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.899.37  - Email: thtanchanha.nn@soctrang.edu.vn